Seminarium om Framtidens Färdsätt i Gällivare

Fredagen 8/3 2024 i Konferenssalen Björnen i KunskapshusetLänk

Gällivare är en framtidsstad med spännande planer för innovation inom i stort sett alla områden. En viktig del av arbetet är att planera och utveckla mobilitet som är hållbar, energieffektiv, bekväm och tillgänglig för alla. I samband med ny teknik inom kollektivområdet kommer Gällivare kommun anordna ett seminarie om Framtidens Färdsätt i Gällivare. Vi erbjuder ett antal föreläsningar och information om ny teknik och med möjlighet till samtal med innovatörer och projekt från hela värden. Obs! Seminariet är till stora delar på engelska. Begränsat antal platser tillgängliga. Delar av seminariet har föreläsare som presenterar via videolänk. Se några exempel nedan

Det svensk-koreanska företaget gjorde ett system 2007-2010 som sedan säldes till Suncheon. Se exempel som testades i snö och is.

Solar Skyways, Ett studentdrivet projekt i Silicon som är klart intressant för samarbete med högskolor i Sverige – Baserat på SMSSV i San Jose State University. Drivs med Solpaneler, fungerar även i Gällivare!

Swyft Cities (Google baserat projekt, är ej en linbana utan fasta kablar med gondoler med egen elmotor som kan växla i olika riktningar). Passar väl i vinterklimat.

Utkast till program Fredagen 8/3

 • 7.30-9.30 Frukostmöte med Gällivare Näringsliv
 • — Seminariet börjar —
 • 9.30 Birgitta Larsson, Kommunstyrelsens Ordförande Gällivare
 • 9.40 Framtidens Gällivare, Magnus Mathiasson, Mark- och exploateringssamordnare Gällivare Kommun
 • 10.00 Utveckling om framtidens mobilitet inom kollektivtrafik, Magnus Hunhammar, Infomags
 • 10.30 Statens rapport från SIKA 2009, Kjell Dahlström fd Generaldirektör SIKA
 • 10.50 KTH Stockholm, Todor Stojanovski, Forskare inom samhällsbyggnad
 • 11.20 LKAB, representant presenteras inom kort, ev med Christer Lindström
 • 11.45 Lunch – efter lunch presenteras allt på engelska / in English after lunch
 • 12.45 Supraways Frankrike, Claude Escala
 • 13.10 Evolution from ATRA perspective, Prof. Ingmar Andreasson, Logistikcentrum
 • 13.30 Kaffepaus
 • 14.00 Solar Skyways, Ron Swenson USA
 • 14.30 ATC – Industry and Innovation, Christer Lindström
 • 14.45 Avslut

Kostnadsfritt via föranmälan: christer@4dialog.com

Seminariet kan besökas via internet och video, var vänlig ange detta i anmälan om det önskas. Länk till seminariet skickas ut efter er anmälan.

Varmt Välkommen till
Kunskapshuset i Gällivare!

Foto: Anders Bobert

Ron Swenson

Board member and co-founder of International Institute of Sustainable Transportation

Co-founder of the Spartan Superway and the SMSSV student project at San Jose State University

https://www.linkedin.com/in/ronaldswenson/

Ingmar Andreasson

Certified Research Associate at Mineta Transportation Institute, Specialties: Planning, design and evaluation of generic (vendor-independent) Personal Rapid Transit systems, operating strategies and interplay with other transit modes.

https://www.linkedin.com/in/ingmarandreasson/?originalSubdomain=se

Birgitta Larsson

Birgitta är Kommunstyrelsens ordförande (S) i Gällivare fram till 2026.

https://gallivare.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunalrad

Magnus Hunhammar

Magnus är arikekt och byggnadsingejör från KTH. Magnus är idag rådgivare för OK/Q8 samt tidigare ansvarig för Sveriges ordförandeskaps utställning om ny mobilitet i Östersund 2009.

https://www.linkedin.com/in/magnus-hunhammar-9374506/

Claude Escala

Claude is the CEO and founder of Supraways, France. He has a long experience from the oil undustry (Total) and is currently developing solar based ATN system in Lyon.

https://www.linkedin.com/in/claude-escala-66268411/

Alexander Kult

Alexander är särskild samordnare på Gällivare kommun och arbetar med byggande och hållbarhet.

https://www.linkedin.com/in/alexander-kult-74155360/

Kjell Dahlström

Kjell är arkitekt, tidigare partisekreterare för Miljöpartiet, Generaldirektör för Statens Institut för Kommunikation och trafikanalys samt tidigare generaldirektör för Rikstrafiken.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kjell_Dahlstr%C3%B6m

Todor Stojanovski

Todor is an architect and urban morphologist and work with cities and mobility. He graduated at Faculty of Architecture, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia and hold a PhD in Planning and MSc in Built Environment (Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure) from KTH Royal Institute of Technology.

https://www.linkedin.com/in/todorstojanovski/

Framtidens stad – Gällivare med LKAB

https://lkab.com/en/what-we-do/urban-transformation/

Om ni är intresserad av att bli sponsor är det bra om ni kontaktar oss direkt via telefon eller email christer@4Dialog.com och 0735-459179

Vi kommer bland annat att diskutera detta område:

Frågor vi ställer oss / The issues:

 • Finns det rimligt resandeunderlag? Are there enough ridership?
 • Hur ser framtida planer, hur kan dessa integreras? About future plans, can we integrate?
 • Vad är det största behovet? Where is the main need?
 • Vilka huvudsakliga målpunkter? Where are the main travel destinations?
 • Kostnadsbilden? What about cost and financing?
 • Möjliga leverantörer? Possible vendors?
 • Vilka innovationer och industrier kan dra nytta av arbetet? What innovation and industries could benefit?
 • Vilka utbildningar behövs? What educational programs are needed?
 • Kan utveckling inom malm- och stålindustrin dra nytta av ett projekt? What could the steel and mining benefit from this?
 • På vilka sätt kan EU dra nytta? How could the EU see benefits?
 • Solenergi och andra förnyelsebara källor, hur kan de integreras? How can we integrate renewable energy sources?
 • Hur påverkas resande för färdtjänst, taxi, varuleveranser, annat? How does this impact paratransit, taxi and other services?